«Καλύτερα, αδερφέ μου, να έχεις ελληνικόν σχολείον εις την χώραν σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια, διότι οι βρύσες ποτίζουν το σώμα, τα σχολεία όμως ποτίζουν την ψυχή.Και ωσάν μάθεις, παιδί μου, γράμματα, τότε λέγεσαι άνθρωπος» ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Φόρμα σύνδεσης

×

Σφάλμα

Can't create/write to file '/tmp/#sql_13bc_40.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")